Beskid Nadpopradzki + Beskid Niski

W pro­gra­mie:
Dzień 1: spływ pon­to­na­mi Popra­dem; naj­star­sza cer­kiew pra­wo­sław­na w Powroź­ni­ku; spa­cer po dep­ta­ku Kry­­ni­­cy-Zdrój; pokaz fon­tan­ny mul­ti­me­dial­nej
Dzień 2: wjazd kole­ją szy­no­wą na Górę Par­ko­wą; zjeż­dżal­nia pon­to­no­wa na Górze Par­ko­wej; Dom Psz­cze­la­rza z degu­sta­cją mio­dów pit­ny­ch w Kamian­nej

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“28”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *