Beskid Śląski

WYCIECZKA 1 — Cie­szyn + Pętla Beskidz­ka: 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Cie­szyn — wzgó­rze zam­ko­we: wie­ża Pia­stow­ska + rotun­da; Cie­szyn — stud­nia trzech bra­ci; rynek Cie­szy­na; Isteb­na cha­ta Kawu­lo­ka; Konia­ków Cha­ta na Szań­cach; prze­jazd nie­zwy­kle malow­ni­czą tra­są pętli /cena od 75 zł/os + ok 15zł wstę­py

WYCIECZKA 2 — Beskidz­kie Cen­trum Nauko­tech­ni­ka + Żywiec 1-dnio­wa
W pro­gra­mie: warsz­ta­ty w Beskidz­kim Cen­trum Nauko­tech­ni­ka; sta­re mia­sto Żyw­ca — spa­cer /cena od 75 zł/os + ok 

WYCIECZKA 3 — Beskid Nad­po­pradz­ki + Beskid Niski 2 dni
W pro­gra­mie:
Dzień 1: spływ pon­to­na­mi Popra­dem; naj­star­sza cer­kiew pra­wo­sław­na w Powroź­ni­ku; spa­cer po dep­ta­ku Kry­ni­cy-Zdrój; pokaz fon­tan­ny mul­ti­me­dial­nej
Dzień 2: wjazd kole­ją szy­no­wą na Górę Par­ko­wą; zjeż­dżal­nia pon­to­no­wa na Górze Par­ko­wej; Dom Psz­cze­la­rza z degu­sta­cją mio­dów pit­nych w Kamian­nej /cena od 180 zł/os

WYCIECZKA 4 — Beskid Ślą­ski + Nauko­tech­ni­ka 2 dni
W pro­gra­mie:
Dzień 1: Cie­szyn — wzgó­rze zam­ko­we: wie­ża Pia­stow­ska + rotun­da; Cie­szyn stud­nia 3 bra­ci; rynek Cie­szy­na; Isteb­na cha­ta Kawu­lo­ka; Konia­ków cha­ta na Szań­cach; wysta­wa pro­duk­tów regio­nal­nych z owczej weł­ny
Dzień 2: Beskidz­kie Cen­trum Nauki – Nauko­tech­ni­ka; sta­re mia­sto Żyw­ca — spa­cer /cena od 170 zł/os

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 111,00 zł75,00 zł80,00 zł105,00 zł120,00 zł
WYCIECZKA 230,00 zł60,00 zł65,00 zł80,00 zł90,00 zł
WYCIECZKA 355,00 zł190,00 zł195,00 zł230,00 zł250,00 zł
WYCIECZKA 441,00 zł170,00 zł175,00 zł200,00 zł220,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *