Chorzów ZOO + Planetarium

W pro­gra­mie: Pla­ne­ta­rium; cho­rzow­skie ZOO; Skan­sen gór­no­ślą­skiej wsi (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół)

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“35”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *