Pszczyna

W pro­gra­mie: Warow­nia psz­czyń­ski­ch ryce­rzy: pakiet edu­ka­cyj­ny — inte­rak­tyw­ne zaję­cia w for­mie zaba­wy, kon­kur­sów, quizów pro­wa­dzo­ny przez ani­ma­to­rów; zagro­da żubrów: warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat:

Treść wiadomości


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *