Żarki — manufaktura słodyczy + sanktuarium w Leśniowie

W pro­gra­mie: Słod­kie warsz­ta­ty Hokus Pokus — samo­dziel­ne wyko­ny­wa­nie liza­ków i cukier­ków; prze­no­si­my się do piz­ze­ri — samo­dziel­nie robi­my piz­zę pod okiem pro­fe­sjo­nal­ne­go kucha­rza (skład­ni­ki dowol­nie dobie­ra­ne przez każ­de dziec­ko); Muzeum Daw­nych Rze­miosł w Sta­rym Mły­nie; wizy­ta w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Leśniow­skiej

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“26”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

zarki1

zarki2

zarki3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *