Żory — Miasteczki Twinpigs i Muzeum Ognia

W pro­gra­mie:

Dzień 1: mia­stecz­ko wester­no­we: ponad 30 atrak­cji; zabu­do­wa w sty­lu dzie­kie­go zacho­du; poka­zy ani­ma­to­rów, ścież­ka edu­ka­cyj­na z ani­ma­to­rem; kino 5D, kula paro­wa, park roz­ryw­ki, nawie­dzo­na sztol­nia
Dzień 2: nowo­twar­te inte­rak­tyw­ne muzeum ognia lub park wod­ny Aqu­arium; powrót do Twin­pigs

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“79”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *