Żory

W pro­gra­mie: Mia­stecz­ko wester­no­we: ponad 30 atrak­cji; zabu­do­wa w sty­lu dzi­kie­go zacho­du; poka­zy ani­ma­to­rów, ścież­ka edu­ka­cyj­na z ani­ma­to­rem; kino 5D, kula paro­wa, park roz­ryw­ki, nawie­dzo­na sztol­nia

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“27”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

[recapt­cha]


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *