Kulig w Wiśle

W cenie:

 • Prze­jazd auto­ka­rem
 • Prze­jażdż­ka sania­mi 2 x 35 minut
 • Kieł­ba­ska z dodat­ka­mi
 • Oscy­pek z żura­wi­ną
 • Her­ba­ta zio­ło­wa
 • Ubez­pie­cze­nie
 • Smal­czyk z ogór­kiem — tyl­ko dla doro­słych
 • Grza­ne win­ko — tyl­ko dla doro­słych
 • Opie­ka pilo­ta

Dodat­ko­wo moż­na zamó­wić:

 • Kita peklo­wa­na z kapu­stą zasma­ża­ną i kaszą — 15,00 zł
 • Kwa­śni­ca — 8,00 zł
 • Żurek góral­ski — 8,00 zł
 • Gro­chów­ka — 8,00 zł
 • Kar­czek — 13,00 zł
 • Kawa — 4 zł
  * Ceny posił­ków przy­bli­żo­ne

BIESIADA / ZABAWAKOLIBIE TRWAGODZIN

Czę­sto­cho­wa i oko­li­ce

99,00 zł / os

Cena dla gru­py 48 osób.

Wersja dla szkół 90,00 zł / os

Cena dla gru­py 45 uczniów + 3 opie­ku­nów.

Ceny dla innych rejo­nów kal­ku­lo­wa­ne indy­wi­du­al­nie.

Kulig odby­wa się nie­za­leż­nie od pogo­dy, sanie na pło­zach lub kołach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *