Kotli­na Kłodz­ka 3 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Książ; Twier­dza Kłodz­ka.
Dzień 2: Muzeum Papier­nic­twa w Dusz­ni­kach Zdrój — z warsz­ta­ta­mi czer­pa­nia papie­ru; Szcze­li­niec Wiel­ki; kapli­ca Cza­szek w Kudo­wie Czerm­na; spa­cer po par­ku zdro­jo­wym w Kudo­wie Zdrój.
Dzień 3: Spływ pon­to­na­mi Nysą Kłodz­ką.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“89”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *