Sandomierz

W pro­gra­mie:
Spa­cer po San­do­mie­rzu (bra­ma Opa­tow­ska, pod­ziem­na tra­sa tury­stycz­na, Bazy­li­ka Kate­dral­na, kościół św. Jaku­ba, dzie­dzi­niec zam­ku kró­lew­skie­go, san­do­mier­skie wąwo­zy les­so­we, ucho igiel­ne, dom Dłu­go­sza, rynek z ratu­szem, Syna­go­ga).

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat:

Treść wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *