Wrocław — 1 dniowa

W pro­gra­mie:
ATRAKCJE DO WYBORU: Hydro­po­lis — świat wody; Huma­ni­ta­rium — ogro­dy doświad­czeń; Zoo + Afry­ka­rium; rejs po Odrze; sta­dion wro­cław­ski w dal­szej czę­ści dnia: spa­cer po Ostro­wie Tum­skim + rynek sta­re­go mia­sta; Pano­ra­ma Racła­wic­ka; wio­ska indiań­ska Poca­hon­tas.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“23”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *