Octoberfest w Energylandii !!!

Zdjęcie użytkownika Biuro Podróży Wesley.

- koszt prze­jaz­du wraz z bile­tem wtę­pu -

140,- /na oso­bę*

  • cena zawie­ra kosz­ty trans­por­tu, ubez­pie­cze­nie i bilet wstę­pu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁĄ ZABAWĘ Z KUFLEM PIWA W DŁONI!!!! 

orga­ni­zu­je­my wyjazd w sobo­tę o 8.00 rano oraz w nie­dzie­lę o 8.00 rano z cen­trum Czę­sto­cho­wy, powrót ok godz 21. 00 tego same­go dnia — zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu 602 385 423 lub na adres mailo­wy biu­ra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *